Alternatívne
zdroje pohonu

V porovnaní so vznetovým motorom bude mať hybridné vozidlo po prejdení tej istej vzdialenosti emisie CO2 menšie o 25 %, plug-in hybrid o 75 % a elektromobil o 100 %. Zdroje pohonu, ktoré dokážu ušetriť peniaze na papieri, však nie sú vždy účinné v reálnych podmienkach. História ukázala, že riešenia, ktoré sa kedysi ukazovali ako prelomové, buď neprerazili, alebo ich užitočnosť oslabila zmena legislatívy.

Toyota Prius Plug-in hybrid na ceste
Pred 20 rokmi sa Európa rozhodla, že CNG predstavuje dobrý spôsob zníženia emisií v doprave a investovala do infraštruktúry čerpacích staníc na zemný plyn. Stále reštriktívnejšie emisné normy a Biela kniha o doprave, ktoré zverejnila Európska komisia, stanovili nový cieľ – odklon od fosílnych palív a využívanie zdrojov pohonu s nulovými emisiami. Predchádzajúce investície do CNG sa preto ukázali ako slepá ulička. Automobilky aj analytici považujú hybridný pohon za most, ktorý povedie k hromadnej výrobe elektromobilov. Hybridy nevyžadujú žiadne výdavky na výstavbu infraštruktúry, avšak líšia sa od automobilov vybavených továrenským pohonom na CNG nižšou spotrebou paliva a nižšími emisiami výfukových plynov. Podiel vozidiel využívajúcich ako palivo stlačený zemný plyn (CNG) nikdy neprekročil 1 % v celej Európskej únii. Za posledné štyri roky došlo v tejto oblasti k výraznému poklesu.
Toyota Prius Plug-in hybrid vedľa solárnych batérii
Skúsenosti krajín EÚ (vrátane Holandska) v oblasti elektromobility poukazujú na nedostatočnú súvislosť medzi rýchlosťou výstavby siete nabíjacích staníc a počtom predaných automobilov. V Holandsku, kde je viac ako 19 700 nabíjacích staníc, zostáva podiel elektromobilov na úrovni 2 %, zatiaľ čo v Nemecku je 4 229 staníc a podiel dosahuje 1 %.
Toyota Prius Plug-in hybrid na ceste so zákrutami
Prekážky, s ktorými musia počítať potenciálni kupujúci elektromobilov, sú už viac ako 100 rokov rovnaké. Patria medzi ne obmedzený reálny dojazd (150 až 250 km) a dlhý čas nabíjania (45 minút až 12 hodín) – v porovnaní s časom dopĺňania paliva do bežných vozidiel. Obmedzený dojazd, aj napriek rozsiahlej sieti nabíjacích staníc, vylučuje tieto vozidlá z diaľničnej premávky (jazda vysokou rýchlosťou drasticky znižuje dojazd). Čas nabíjania je stále neprijateľný pri jazdách mimo miest – čas jazdy sa niekoľkokrát predĺži. Pri nízkych teplotách okrem toho poklesne kapacita akumulátora až o 50 %, čo taktiež rázne znižuje dojazd. Problémom je funkčnosť samotných vozidiel. Súčasná technológia umožňuje konštrukciu len typických mestských vozidiel s obmedzenou funkčnosťou. Vo väčšine prípadov preto musia mať ľudia v rodine aj druhé vozidlo pre prípad dlhších jázd mimo mesta.