Čistý
prúd

Samozrejme, spôsob získavania elektriny na dobíjanie akumulátorov elektromobilov nie je bezvýznamný. Na Slovensku stále viac ako 80 % energie v zásuvkách pochádza z neobnoviteľných zdrojov, čo znamená, že momentálne je jazda v elektromobile menej ekologická ako jazda na naftu! Ak sa elektrická energia získava z obnoviteľných zdrojov (napríklad v Nemecku sa z OZE získava viac ako 100 % energie), elektromobily sú skutočne ekologickou alternatívou k tradičným zdrojom pohonu.

Čistý prúd - nabíjanie Toyoty Prius
Zverejnené správy momentálne potvrdzujú, že ak by elektromobily poháňala energia zo 100 % obnoviteľných zdrojov, doprava by mala nulový vplyv na globálne otepľovanie a nepriaznivú kvalitu ovzdušia v centrách miest. Väčšina v súčasnosti predávaných elektromobilov putuje do Kalifornie, kde sa elektrina vyrába v plynových elektrárňach a ¼ energie pochádza z obnoviteľných zdrojov energie. Priemerný používateľ elektromobilu má okrem toho vo svojej domácnosti elektrickú energiu z fotovoltaických článkov.