Emisné
normy

Vzhľadom na obmedzujúce emisné normy bolo možné znížiť nielen emisie CO2 do atmosféry, ale aj emisie oxidov dusíka (NOx) a pevných častíc (PM). Obe látky sú zdraviu škodlivé – prvý spôsobuje astmu, bronchitídu a dokonca aj infarkty a nádory – a je jednou z hlavných zložiek smogu, druhý tvorí častice sadzí, popola a toxických ťažkých kovov. A preto fakt, či vozidlo je alebo nie je šetrné k životnému prostrediu, závisí nielen od emisií oxidu uhličitého na jeden kilometer jazdy, ale aj od emisií oxidov dusíka a pevných častíc.

Toyota Prius Plug-in - vozidlo, ktoré spĺňa prísne emisné normy
Ďalšie zníženie emisií CO2 sa plánuje na roky 2020 a 2021. Vozidlá vyrobené po tomto dátume budú môcť vypúšťať maximálne 95 g/km CO2. To znamená maximálnu spotrebu paliva 4,1 l/100 km pre benzínové vozidlá a 3,6 l/100 km pre naftové. Nová norma umožní znížiť ročné emisie CO2 o 50 miliónov ton.