Hybridné
vozidlá

Vozidlá s hybridným pohonom sa môžu niekomu stále javiť ako technologická novinka, ale od uvedenia modelu Toyota Prius – prvého sériovo vyrábaného hybridného auta – uplynulo už dvadsaťjeden rokov! Je to celosvetovo osvedčená a obľúbená technológia, ktorá zaručuje úsporu paliva, nižšie emisie výfukových plynov a priamo prispieva k zlepšeniu kvality života pre vás a vašich susedov.

Biela Toyota Auris Touring Sports Kombi
Plnohybridný pohon Toyota sa skladá z týchto súčastí: zážihový motor, elektromotor a hybridný akumulátor, ktorý akumuluje energiu počas jazdy a umožňuje jazdu v elektrickom režime s nulovou spotrebou paliva a nulovými emisiami výfukových plynov. Energetický cyklus v systéme beží automaticky a zabezpečuje plynulú a úspornú jazdu. Vďaka elektromotoru je okamžite k dispozícii maximálny krútiaci moment. Motor s vnútorným spaľovaním umožňuje zväčšiť dojazd v hybridnom režime na hodnotu porovnateľnú s tradičnými vozidlami. Vďaka dvom pohonným jednotkám nie je nutné používať veľký spaľovací motor ani veľkokapacitné akumulátory, takže všetky súčasti hybridného systému sú kompaktné, čo zase šetrí priestor vo vozidle.
Biela Toyota RAV4 Hybrid
Hybridy majú osvedčenú spoľahlivosť, nízku spotrebu paliva, nízke prevádzkové náklady, vysokú hodnotu pri opätovnom predaji, výkon dostupný v celom rozsahu otáčok, vynikajúcu výbavu a priestranný interiér. Stať sa majiteľom hybridného modelu Toyota sa taktiež spája s privilégiami a výhodami. Slovenské zákony sú každoročne čoraz viac naklonené majiteľom ekologických vozidiel a plánované právne predpisy a zmeny legislatívy prinášajú majiteľom hybridných vozidiel ďalšie výhody.