Prevoz
tovaru vozidlami

Cestná doprava je v Európe zodpovedná za 40 % emisií oxidov dusíka. Približne 80 % týchto emisií pochádza z vozidiel so vznetovým motorom. Vznetové motory vypúšťajú značné množstvo pevných častíc veľkosti PM10, ktoré zhoršujú pľúcne a kardiovaskulárne ochorenia.

Prevoz tovaru vozidlami - emisie
Nedávna správa Medzinárodnej rady pre čistú dopravu (ICCT) ukázala, že vznetové motory vypúšťajú v reálnych podmienkach o 50 % viac škodlivých oxidov dusíka, než uvádzajú laboratórne testy.
Nákladné vozidlo - emisie
Odhady výskumníkov ukazujú, že ak sa neprijmú príslušné opatrenia, vplyv skutočných emisií oxidov dusíka spôsobí v nasledujúcich 20 rokoch nárast počtu úmrtí o 381 %! Tieto znepokojivé údaje vyžadujú prísnejšie emisné normy. V Európe sa čoskoro zavedie nová norma na meranie emisií počas reálnej jazdy. V súvislosti s legislatívnymi zmenami a zvyšovaním informovanosti verejnosti teraz dokonca aj tí výrobcovia, ktorí nemali záujem o alternatívne zdroje pohonu, vyvíjajú hybridné vozidlá alebo elektromobily. Zaujímavá je aj technológia vodíkových palivových článkov.
Staré nákladné auto - emisie
Jednou z najdôležitejších činností zameraných na zníženie nepriaznivých účinkov nadmerných emisií NOx na zdravie je implementácia a riadne presadzovanie emisnej normy EURO 6 nielen pre osobné automobily, ale aj pre nákladnú dopravu. Vďaka tomu existuje šanca na takmer úplné odstránenie škodlivých látok, ktoré vypúšťajú vznetové motory , povedal Ray Minjares, spoluautor správy ICCT.
Nákladné vozidlo produkujúce výfukové plyny
Od technológie vznetového motora sa odvracia nielen doprava a priemysel, ale aj zákazníci s vozidlovými parkami. Podľa výsledkov prieskumu agentúry RAC Business šesť z desiatich veľkých spoločností, ktoré zamestnávajú 250 až 499 zamestnancov, plánuje zo svojho vozidlového parku vylúčiť vozidlá so vznetovými motormi.

Zdroje:
Účinky a zmiernenie nadmerného množstva emisií NOx na najväčších automobilových trhoch.
Šesť z desiatich veľkých firiem zvažuje zmenu dieslových motorov vo svojich flotilách.