Škodlivé
školské autobusy

Na žlté školské autobusy, ktoré všetci poznáme z optimistických amerických rodinných filmov, padol negatívny tieň, keď Rada na ochranu prírodných zdrojov (NRDC) uskutočnila štúdiu, v ktorej sa meralo množstvo dymu, ktoré vdychovali študenti. Ukázalo sa, že deti cestujúce do školy autobusmi so vznetovými motormi sú vystavené štvornásobnej dávke jedovatých výfukových plynov v porovnaní s tými, ktorí cestujú do školy autom.

Žltý školský autobus na parkovisku
Priemerný americký študent precestuje v školskom autobuse 1 až 2 hodiny denne, 180 dní v roku. V správe sa NRDC uvádza, že vdychovanie výfukových plynov počas cesty do školy a domov počas desiatich rokov môže v dôsledku rakoviny spôsobiť 23 až 46 ďalších úmrtí (na milión študentov).
Školský autobus emitujúci výfukové plyny počas jazdy
V dôsledku uvedeného výskumu agentúra na ochranu životného prostredia vydala zákaz parkovania so zapnutým motorom a niekoľko odporúčaní týkajúcich sa montáže filtrov pevných častíc do školských autobusov, ktoré dokážu minimalizovať škodlivé emisie. Aj keď výrobcovia školských autobusov v súčasnosti ponúkajú verzie na LPG a CNG, nafta zostáva hlavným zdrojom pohonu vozidiel, ktoré dopravujú americké deti do škôl.