Súkromné
vozidlá

Štúdia, ktorú vypracovala Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny patriaca do Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ukázala, že u ľudí vystavených vdychovaniu splodín vznetového motora sa zvyšuje riziko rakoviny pľúc až o 40 % a rastie aj riziko rakoviny močového mechúra. V mnohých krajinách je bežnou praxou odstraňovanie filtrov pevných častíc (DPF), ktorých úlohou je zachytávanie škodlivých látok, a preto súkromné autá významne prispievajú k tvorbe smogu a zvýšenému výskytu pľúcnych a kardiovaskulárnych ochorení.

Súkromné vozidlá - emisie
Hoci na prvý pohľad sú vznetové motory úspornejšie a efektívnejšie než zážihové, vypúšťajú viac toxických pevných častíc a oxidov dusíka. Po zavedení pokročilých riešení zameraných na vyčistenie výfukových plynov, ako sú DPF filtre alebo používanie výfukovej kvapaliny AdBlue, je výroba a prevádzka vozidla drahšia. Odstraňovanie upchaných DPF filtrov a znižovanie dávkovania AdBlue je preto bežným postupom, čo má za následok vyššie emisie oxidov dusíka.
Emisie z výfuku
V posledných rokoch sa ukázalo, že vznetové motory sú hlavným zdrojom znečistenia európskych miest oxidmi dusíka, čo každoročne prispieva k predčasnému úmrtiu 68 000 Európanov. Vďaka výskumu sme si tiež uvedomili, že na rozdiel od vyhlásení výrobcov sú vznetové vozidlá pre klímu škodlivejšie ako autá so zážihovým motorom a neprispievajú k splneniu cieľov zníženia emisií CO2. „Európa sa musí pozerať do budúcnosti a urýchliť elektrifikáciu áut“ , povedala Julia Poliscanová, manažérka ekologických vozidiel v organizácii Transport & Environment.
Autá v dobravnej zápche
Nie je teda prekvapujúce, že Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zaradila výfukové plyny vznetových motorov do zoznamu látok spôsobujúcich rakovinu. Do rovnakej skupiny nebezpečných látok patrí azbest, arzén a yperit.

Zdroje:
Diesel - skutečne špinavý príbeh.
Výfukové plyny z dieslových motorov zaradené medzi karcinogénne látky.