Zmena
životného štýlu

Smog je problém, o ktorom sa začalo hovoriť len nedávno, napriek tomu, že existuje od priemyselnej revolúcie. Uvedomenie si skutočnosti, že dýchame vzduch, ktorý jeden z najhorších v Európskej únii, nie je dôvod na hrdosť, ale môže to predstavovať impulz k zmene. Každý z nás sa môže zapojiť do aktivít zameraných na zlepšenie kvality života a zdravia všetkých obyvateľov.

Zdravý životný štýl - skupina bežiacich ľudí
Spoločnosť Toyota posledné dve desaťročia aktívne podporuje činnosti zamerané na trvalo udržateľné riadenie prírodných zdrojov a zlepšovanie kvality ovzdušia v mestách znížením škodlivých emisií. Spoločnosť Toyota je lídrom v ekologických automobilových technológiách. Ponúka vozidlá s hybridnými motormi, plug-in hybridy a ako prvá značka na svete vyrába autá s palivovými článkami. Ale toto je len začiatok príbehu. Výzvy, ktorým chce spoločnosť Toyota čeliť v blízkej budúcnosti:
  • nulové emisie CO2 pri nových vozidlách,
  • nulové emisie CO2 počas životného cyklu produktu,
  • nulové emisie CO2 v továrňach Toyota,
  • minimalizácia spotreby vody,
  • podpora recyklácie,
  • podpora rozvoja spoločnosti žijúcej v harmónii s prírodou.
Tieto ciele značka plánuje dosiahnuť do roku 2050.